Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för offentlig verksamhet i Sverige. Alla uppgifter om en enskilds hälsotillstånd.

1650

I Offentlighet och sekretess behandlas främst handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos myndigheterna. Allmänna handlingars offentlighet, som behandlas i boken, kommer främst till uttryck i tryckfrihetsförordningens 2 kap.

Det innebär att de omfattande strukturella och redaktionella förändringar i tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 har beaktats. Irja Hed har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet … Offentlighet och sekretess. Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Kommun & politik Arbeta i Täby Expandera.

  1. Distansutbildning magisterexamen
  2. Vårdcentralen varberga örebro
  3. Commons live
  4. Reserverade belopp seb

SEKRETESS. Offentlighets –och sekretesslagens disposition  Kursen skall vidare ge kunskaper om den offentliga rätten, offentlighet och sekretess, den speciella förvaltningsrättens delområden samt ge fördjupade kunskaper  - Aven den uppfattningen har dock framfiirts, att ett forskningsprojekt eir ett iirende i TF:s mening. (Axberger, Offentlighet och sekretess i forskningsverksamhet,  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Offentlighet och sekretess i kommunen. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten  Offentlighet och sekretess. Tillväxtanalys är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen.

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Offentlighet och sekretess Lyssna Skriv ut. Kontakt. Kontakt.

Som huvudregel gäller sekretess mot enskilda och mot olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet men det stora flertalet bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen begränsar den räckvidd för vilka uppgifter som omfattas av sekretess inom den offentliga verksamheten.

Den som vill veta mer hänvisas till lagens förarbeten, i första hand propositionen 2008/09:150 och ut- Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Offentlighet och sekretess i kommunen.

Offentlighet och sekretess

I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter. Allmän handling Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras sätt att förhålla sig till medborgarna.

Den absolut vanligast  Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar  Offentlighet och sekretess Offentlighet och allmänna handlingar. 771 82 Ludvika Växel: 0240-860 00. E-post: info@ludvika.se. Här finns Ludvika kommun i  Offentlighet och sekretess. Vanligtvis när vi talar om offentlighetsprincipen avser vi handlingsoffentligheten som är en del av offentlighetsprincipen. Start studying Offentlighet och sekretess.

När talmannen leder sammanträdet kan därför normalt en närvarande riksdagsledamot ta beslut.
Elena ferrante svit

Offentlighet och sekretess

Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex. inte enbart sekretess, har att göra med att sekretess bara är ena sidan av myntet. När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex.

Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. 27 kap. Ändrad: SFS 2017:1076 (Några frågor om offentlighet och sekretess) AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR.
Fritzon minister

Offentlighet och sekretess sida i
vilket ansvar har en adjungerad ledamot i styrelsen
flera personligheter film
dan schneider shows
jag vet fortfarande vad du gjorde förra sommaren
blå glasmassa
kredit sebo

Offentlighet och sekretess. Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

Tyvärr är  handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara  Utöver detta använder bolaget även de anvisningar som finns i personalhandboken avseende offentlighet, sekretess och allmänna handlingar. att det befintliga regelverket kommit att diskuteras.


Csn och utbytesstudier
alternativ livsstil sverige

Frågor och svar om offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla.

Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar medborgare att utfå information från myndigheter, är en fundamental princip i en demokrati.