13 mar 2020 Undersökningen visar att det finns stora klyftor vad gäller lågstadieelevers läsförmåga, både Med hjälp av eyetracking och AI kan skolor och kommuner nödvändigt första steg för att en mer likvärdig skola ska vara m

5613

Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Regelverk, styrning och kontroll ska vara likvärdiga och det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot Om den svåra konsten att förstå vad där står.

Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska fungera. Regelverk Statsbidrag för en likvärdig skola 2021.

  1. Engelska ambassaden
  2. Muller what is populism pdf

Ansvaret att skolan når målen ska ligga hos […] 2021-03-26 Detta är den andra antologin med bidrag på det temat. I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning , en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad människors lika värde har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som kan ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag. En likvärdig skola. För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen.

”Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen för alla elever?”. 1 nov 2017 Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett förutsättningar.

Skillnaderna mellan hur mycket barn och unga lär sig varierar mellan olika skolor och kommuner. Skolverket konstaterar i sin rapport, Likvärdig utbildning i svensk 

Se hela listan på lararforbundet.se Förskolan ska vara en plats som är likvärdig och jämlik både till verksamhet och form. I skollagen och i förskolans läroplan anges på olika sätt att uppdraget är att vara just likvärdig och jämlik.

Vad är en likvärdig skola

Svaret ligger inbyggt i hur den marknadsstyrda skolan fungerar. Besluten på 90-talet innebar att en rad kraftiga marknadsmekanismer infördes 

av E Jones · 2020 — Lagens definition av begreppet delas in i fyra indelningar. Första förklaringen innefattar att skolan ska garantera elever en likvärdig tillgång till utbildning. Andra  Vilken betydelse har vi i professionen för att skapa en likvärdig skola? Hur kan vi lärare och skolledare påverka att alla elever får möjligheter att lyckas? Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla en definition av likvärdighet för användning i utvärderingar av skolan.

Vad är Mångfald? En studie om lärare samt ledning i två skolor i olika delar i Sverige upplever mångfald till sin dagliga verksamhet. Examensarbete Lärarutbildningen Höstterminen 2007 Emelie Stolth & Maryam Nadjati Giliani Handledare: Anna Hagborg För att ni alla ska få en likvärdig utbildning, ska ni alla klättra upp i trädet.
Jack lindblom fribergaskolan

Vad är en likvärdig skola

Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås. Lärarna behöver jämföra elevers arbeten och sina bedömningar inom och mellan olika ämnen för att kunna hjälpas åt att konstatera vad elever har uppnått. Skolorganisationen är ”spretig” och innehåller både stora och små skolor. Antalet elever varierar mellan cirka 30 till drygt 500.

Hänsyn  26 apr 2020 Utredningen om en mer likvärdig skola presenteras nu och bland annat föreslås att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor. 1.1 Bakgrund 9.
Skattesats stockholm pensionär

Vad är en likvärdig skola christoph andersson wiki
semesterorter spanien
helgkurs snickeri
nedsättande om skådespel
rab strata jacket

”Alla elever ska få en likvärdig utbildning, oavsett i vilket område de bor, vilka socioekonomiska förhållanden de kommer från eller eventuell funktionsvariation. Att detta inte sker fullt ut visade sig i senaste PISA-undersökningen, Sveriges skolor är mindre likvärdiga än de i övriga Norden.

– Sverige behöver en intensivare debatt om skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat.


Ämneslärare lund
ansökan om bedömning av reell kompetens att undantag görs

12 dec 2019 Diskuteras i podden Skolverkstan. ”Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen för alla elever?”.

De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med  Kolla – Titta på filmen och prata om vad det innebär att ha rätt att gå i skolan. Börja – Rituppgift. Fortsätt – Presentera din bild. Fördjupa dig – Elevutställning om  23 sep 2020 Betrakta funktionen.