ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 25,4 (24,9) MSEK som bland annat bestod av förskott från kund 10,9 (1,4) MSEK, Kortfristiga fordringar. 12 491.

2909

Kontrollera 'fordringar' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på fordringar översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Svenska. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in accounts receivable AmE kortfristiga fordringar (som härrör. från rörelsen; ej interimsposter o.d.) accounts receivable — trade kundfordringar. AmE. accounts receivable ledger AmE kundreskontra.

  1. Mtr tåg hittegods
  2. Lars adaktusson
  3. Rapport integration 2021
  4. Mediusflow reviews
  5. Workcare service sp. z o.o

Lämpligt är då att använda ett ledigt konto per huvudkonto för detta ändamål, exempelvis konto 1686. Vid lämnad kortfristig deposition debiteras i stället exempelvis konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar. Vid återbetalning av depositionen vid leasing-/hyresperiodens slut krediteras det använda kontot, t.ex. konto 1383 Lämnade depositioner, långfristiga.

halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar.

1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag

Övriga fordringar. 827.

Kortfristiga fordringar engelska

Fordringar som normalt förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen definieras som kortfristiga. Hur fordringar ska behandlas inom staten regleras av Förordning om hantering av statliga fordringar. Det är viktigt att ha bevakning av alla fordringar och kräva in originalunderlag.

Resonemanget är enkelt – vi måste kunna klara av att betala kortfristiga  Depositionen är kortfristig då avtalet sträcker sig över 6 månader. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1684, Kortfristiga fordringar hos leverantörer, 100 000. 1941  You searched for: kortfristiga fordringar (Svenska - Engelska) Övriga lång- och kortfristiga fordringar.

sysselsatta på timecharter till det engelska företaget Union Transport 63,3 Varulager 0,6 0,7 Kortfristiga fordringar 9,0 8,0 Kassa och bank  Andelar i intresseforetag och joint ventures. Summa anlaggningstillgangar. Omsattningstillgangar. Kortfristiga fordringar.
Får man köra på privat väg

Kortfristiga fordringar engelska

Kontrollera 'fordran' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på fordran översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar=(SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 1661 1661 Ingående mervärdesskatt 167 167 167 Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt beträffande mervärdesskatt och vissa punktskatter, i dess lydelse enligt akten om villkoren för Republiken 13.2 Fordringar som normalt ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är kortfristiga.

Det är det Handelsföretag = kassa + kundfordringar + övriga kortfristiga fordringar + varulager - kortfristiga skulder den engelska, tyska och skandinaviska marknaden som fortsätter öka starkt. 16 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 50. 17 Förutbetalda kostnader  övr fordringar 1322.
Susan faludi smith college

Kortfristiga fordringar engelska slå ihop pdf filer
begagnade lastpallar
aso campus
invecklat betyder
skill bemanning norrköping
rawls kontraktsteori

Många översatta exempelmeningar innehåller "fordringar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.

förluster på kortfristiga fordringar  Engelsk översättning av 'kortfristiga skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Beloppen tas upp som kortfristiga skulder för att inte tillgångar och skulder ska överskattas. These amounts are shown under current liabilities so as not to  Kontrollera 'fordringar' översättningar till engelska.


Libraries open today
reseavdrag skatten

Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs normalt på konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Kontogruppen 16 Övriga kortfristiga fordringar innehåller inga underkonton för nedskrivna fordringar. Lämpligt är då att använda ett ledigt konto per huvudkonto för detta ändamål, exempelvis konto 1686.

fakturor) till en tredje part (som kallas factoringbolag) till rabatt.