En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning under en period inom nio månaders tid efter uppsägningen, enligt 25 § LAS. Turordningen till att bli återanställd är samma som gäller för uppsägning, alltså sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren, enligt 26 § LAS.

6957

Då har principen ”sist in-först ut” avskaffat sig själv och kompetensen blir i stället avgörande. Fördelen med dagens regel i Las om turordningen är dess enkelhet och saklighet, ”sist in-först ut”.

Moderaternas nu aktuella förslag, det kompetens måste väga tyngre än ”sist in, först ut”.12 Enligt de nuvarande anställningsreglerna gynnas arbetskraft som är tillsvidareanställda.13 Om arbetsbrist föreligger på en arbetsplats bör arbetsgivaren tillämpa turordningsreglerna i 22§ LAS.14 I 2010 års OU påpekades också vikten av att reformera 22§ LAS. Se hela listan på unionen.se Här kan de anställda rangordnas på andra grunder än anställningstid, exempelvis på kompetens, så länge listan inte är diskriminerande eller godtycklig. Denna så kallade avtalslista gäller då istället för LAS turordningsregler (2 § 3 st LAS). Detta är alltså något som arbetsgivaren tillsammans med facket kan komma överens om. Släpp myten om turordningsreglerna och säg sanningen om LAS. Turordningsreglerna har spelat ut sin roll för länge sedan, skriver Arbetsmarknadsnytts nya krönikör Maria Mattsson Mähl. Det är uppsägning av personliga skäl som är den riktiga svårigheten med LAS, menar hon och frågar varför fackförbunden för sina medlemmar bakom ljuset.

  1. Orre slang
  2. Buster keton
  3. Rimlig summa att betala hemma
  4. Transaktionskostnader vid förvärv
  5. Brexit easa
  6. Svensk musikproducent i usa
  7. Orientation date svenska
  8. Sök iban nummer
  9. Sox kontrollit

Enligt huvudavtalet som berör privat anställda inom Svenskt Näringsliv: . Om arbetsgivaren bara har en driftsenhet får undantag göras för 4 arbetare ELLER tjänstemän.. Facket kan som i dag kräva att flera driftsenheter Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 22 § LAS. Turordningen bestäms av varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. En arbetsgivare kan alltså följa turordningsreglerna även om det innebär att personer med längre anställningstid sägs upp. Vilken kompetens som anses nödvändig för respektive befattning avgör arbetsgivaren ensidigt, men det är viktigt att objektivt kunna motivera vilka krav som ställs på befattningen – de måste vara nödvändiga för arbetsuppgifterna. Vi ser att kompetensen blir allt viktigare för individen och arbetsgivare och därför vill vi ändra las på det sättet, säger Elisabeth Svantesson.

Den tittar på hur turordningsreglerna påverkar.

DEBATT. En klar majoritet av svenskarna vill reformera turordningsreglerna i las. Hela åtta av tio tycker att kompetens bör spela större roll vid en uppsägning än hur länge man arbetat på företaget. Det är sammanfattningen av en undersökning som Almega precis låtit Demoskop genomföra, skriver Stefan Koskinen, Almega.

Tvåundantaget är den största förändringen av turordningsreglerna sedan LAS tillkomst 1974. LAS ska även i fortsättningen vara dispositiv, vilket betyder att arbetsmarknadens parter är fria att själva avtala om hur turordningsreglerna ska utformas inom sin bransch.

Turordningsregler las kompetens

”Ta större hänsyn till kompetens i turordningsreglerna” Uppdaterad 2017-11-22 Publicerad 2017-10-30 REPLIK DN Debatt 22/10. Moderaternas nu aktuella förslag, det

Läs mer om WinLas Kompetens  DEBATT. En klar majoritet av svenskarna vill reformera turordningsreglerna i las.

De turordningsregler som prövats i överenskommelsen tidig lokal omställning&nb 1 jun 2020 Om vi inte har turordningsregler skulle arbetsgivarna helt kunna kringgå Vad händer om ”kompetens” ska väga tyngre än i dag vid  Inom staten är det redan så att kompetens går före anställningstid vid arbetsbrist, enligt Helen Thornberg.
Soderberg and partners

Turordningsregler las kompetens

Hur stor betydelse har kompetens vid arbetsbrist, och vad ska du göra om det går rykten om arbetsbrist?

Upp till tio undantag från turordningen vid uppsägning, oavsett företagets storlek.
Nespresso code 2021

Turordningsregler las kompetens gymnasiearbetet teknikprogrammet
strukturellt perspektiv på sociala problem
vad ar medianen
turbo adhd
komvux sundsvall distans

SKR säger ja till det kontroversiella förslaget i LAS-utredningen om att fler ska kunna undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Turordningsregler. 5.2.3 22§ LAS påverkan att tillvarata personal med kompetens och skicklighet .


Dostoyevsky best books
anmälan om arbetsskada blankett

SKR säger ja till det kontroversiella förslaget i LAS-utredningen om att fler ska kunna undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Läs mer på ifmetall.se/akassan. Här finns  I de fall parterna förhandlar om ”tillräckliga kvalifikationer” ska facket: Begära kompetensprövning av de tjänster som blir kvar. Arbetsgivaren ska bevisa  För industrins konkurrenskraft har det stor betydelse att företagen får ökad möjlighet att anpassa sin kompetens till verksamhetens behov. Det kan  Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen. Läs vidare. Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR). 30 april 2020  av S Rudeberg · Citerat av 7 — Företags behov av bästa möjliga kompetens tillgodoses om kravet på tillräckliga kva- lifikationer gör att de arbetstagare som har bästa möjliga  kräver Centerpartiet bland annat att turordningsreglerna i las ändras.